Välkommen att träffa oss och våra leverantörer på Texprocess i Frankfurt den 9 – 12 maj 2017